در همه حال- دنیا از دید او متاع (وسیله بازی) است. وسیله ای که خداوند آن را ناچیز معرفی کرده و سرگرمی به آن لهو و لعب است که کار کودکان است. و این سرگرمی ها باید موجب خیر وسعادت انسان شوند نه سبب بدبختی و تباهی او.

   حیات چند روزه‌ی بشر روزی به سر می رسدو وآدمی ناگزیر است راهی سرای دیگر شود.

خدایا تو می دانی که می خواهم...

می خواهم در مسیر فاطمه و اولادش

گام بردارم...

خدایا مدد کن تا شعور درک و عمل کردن به راهنمایی هایشان را پیداکنم.

تا دیر نشده... تا زمان افسوس خوردن نرسیده...دستم را تو بگیر!!

/ 0 نظر / 8 بازدید