مال دنیا

حضرت فاطمه (س) یقین به خداوند و وعده او داشت، که خداوند روزی مخلوق خود را تضمین کرده و بین آنها به عدالت و مصلحت تقسیم کرده و دراین راه، هیچ موجود کوچیک و ریزی را فراموش نکرده است. بدین دلیل از خداوند می‌خواهد که او را به آنچه روزی او کرده و مقرر ساخته است قانع سازد.

 هرگز حرص بیش از حد نداشت و در فکر این نبود که ثروت بیشتری را انباشته کند.

سعی داشت ثروت او در غنای درون باشد؛ نه برون (در مکتب فاطمه، قائمی و امیری، 1377).

/ 0 نظر / 10 بازدید