یه کم بهش فکر کنیم...

بسم الله الرحمن الرحیم

دنیای پر آشوبیه! این همه دروغ و فریب و تهمت و ایجاد ناامنی و بی اعتمادی تویه جامعه، فقط برای این دنیا!!!؟ برای پول!!!؟ برای خوشبختیه تصنعی!!!؟ برای دیده شدن!!!؟

کاش...

میگن: کاش رو کاشتند، سبز نشد!!

پس میگیم: انشالله یادمون بمونه که الگوهامون باید چه کسانی باشند و چه تفکر و چه سبکی تویه زندگی روحانی و پاکشون داشتند...

     تلقی های حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)

1- تلقی از دنیا: بعنوان سرای رعایت و امانت- صحنه تلاش- عرصه عمل- صحنه مبارزه- محیط آزمایش- مدرسه- وسیله و معبری برای ورود به جهان باقی.

2- تلقی از مال: بعنوان یک فتنه و وسیله آزمایش- ابزاری برای گذراندن زندگی- وسیله ای برای کسب آبروی اخروی- کمک به مردم- رفع دردمندی ها- رفع مشکلات و حاجات و ابزاری برای خدمت به انسانیت و کسب رشد.

3- تلقی ازخوشبختی: رضای خاطر- وجدان آرام- حذف جلب رضای مخلوق خدا- دروی از عوامل اسارت آورچون لوکس و تجمل.

4- تلقی از انسان: بعنوان یک دعوت شده در دنیا- موجودی متعهد. (در مکتب فاطمه، قائمی و امیری،1377).

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
من نه!

باشه! الان دیگه دنیا درست شد؟؟